Beautiful Sunday  Daniel Boone & Rod McQueen
(G) Vintage Group Pop  140
Sunday morning, up with the lark
I think I'll take a walk in the park
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


I've got someone waiting for me
When I see her know that she'll say
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


Hi, hi, hi, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you say, say, say, say that you love me
Oh, my, my, my it's a beautiful day


Birds are singing, you by my side
Let's take a car and go for a ride
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


We'll drive on and follow the sun
Makin' Sunday go on and on
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


Hi, hi, hi, beautiful Sunday……
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhật tươi hồng     (Beautiful Sunday - Lời Việt: Phạm Duy)

Sớm mai'tươi'hồng | một ngày tươi đẹp
Ḿnh tới công'viên'cùng | một ngày ấm êm
Ngày | vui | mừng | ôi chủ nhật tươi nắng'hồng

Có em'trong'vườn | vườn hoa thắm tươi
Và đến'bên'em'rồi | th́ em nói ngay
Thật | tươi | lành | ôi chủ nhật đôi lứa'ḿnh

"Há | há | há | Thấy không ngày'chúa'nhật
Ngày hôm nay | ta | vui | chơi trong ngày'tươi đẹp
Rồi em nói | nói | nói | nói yêu người'yêu'ḿnh
Âu' ầu' Thật | ngon | lành | ôi chủ nhật trong ái't́nh

Sẵn xe'đây'rồi | cùng ra phố chơi
Ngồi ép'bên'nhau'cười | cười trong gió vui
Thật | tưng | bừng | ôi chủ nhật trên phố'phường

Sáng mai'tươi'cười | một ngày đông người
Vạt nắng soi'trên'thềm | và soi lứa đôi
Ngày | kéo | dài | ôi chủ nhật trên cơi'đời

"Há | há | há | Thấy không ngày'chúa'nhật
Ngày hôm nay | ta | vui | chơi trong ngày'tươi'đẹp
Rồi em nói | nói | nói | nói yêu người'yêu'ḿnh
Âu' ầu' Thật | ngon | lành | ôi chủ nhật trong ái' t́nh