Beautiful Sunday    Daniel Boone & Rod McQueen
(G) Vintage Group Pop  140
Sunday morning, up with the lark
I think I'll take a walk in the park
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


I've got someone waiting for me
When I see her know that she'll say
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


Hi, hi, hi, beautiful Sunday
This is my, my, my, beautiful day
When you say, say, say, say that you love me
Oh, my, my, my it's a beautiful day


Birds are singing, you by my side
Let's take a car and go for a ride
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


We'll drive on and follow the sun
Makin' Sunday go on and on
Hey, hey, hey, it's a beautiful day


Hi, hi, hi, beautiful Sunday……
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhật tươi hồng     (Beautiful Sunday - Lời Việt: Phạm Duy)

Sớm mai ' tươi ' hồng | một ngày tươi đẹp
Ḿnh tới công
' viên ' cùng | một ngày ấm êm
Ngày | vui | mừng | ôi chủ nhật tươi nắng'hồng


Có em ' trong ' vườn | vườn hoa thắm tươi
Và đến
' bên ' em ' rồi | th́ em nói ngay
Thật | tươi | lành | ôi chủ nhật đôi lứa'ḿnh


"Há | há | há | Thấy không ngày'chúa'nhật
Ngày hôm nay | ta | vui | chơi trong ngày
' tươi đẹp
Rồi em nói | nói | nói | nói yêu người
' yêu ' ḿnh
Âu'
ầu' Thật | ngon | lành | ôi chủ nhật trong ái' t́nh


Sẵn xe ' đây ' rồi | cùng ra phố chơi
Ngồi ép
' bên ' nhau ' cười | cười trong gió vui
Thật | tưng | bừng | ôi chủ nhật trên phố
' phường


Sáng mai ' tươi ' cười | một ngày đông người
Vạt nắng soi
' trên ' thềm | và soi lứa đôi
Ngày | kéo | dài | ôi chủ nhật trên cơi'đời


"Há | há | há | Thấy không ngày ' chúa ' nhật
Ngày hôm nay | ta | vui | chơi trong ngày' tươi' đẹp
Rồi em nói | nói | nói | nói yêu người'yêu
' ḿnh
Âu' ầu' Thật | ngon | lành | ôi chủ nhật trong ái' t́nh