Besame Mucho         - Dean Martin
(Fm) (Am) Pop Latin Ballad 102 / Cha Cha Cha 135 / Techno  133
Besame 1 2 3 besame mucho 1 2 3 4 5 6
Each time
' I cling to ' your kiss 0
I hear
' music ' divine 1 2 3 4 5 6 7
Besame ' besame mucho 1 2 3 4 5 6
Hold me
' my darling 0
Say that
' you'll always ' be mine 1 2 3 4 5 6 7

This joy is ' something ' new my arms '
are folding
' you never ' knew this thrill ' before 1 2 3
Who ' ever thought ' I'd be ' holding you close to me 0
Whispering: It´s you
' I adore 1 2 3

Dearest one
1 2 if you should ' leave ' me 1 2 3 4 5
Each
' little dream ' would take wings 0
And my life
' would be through 1 2 3 4 5 6

So ' besame 1 2 3 besame mucho 1 2 3 4 5 6
Love me
' forever ' make all ' my dreams ' come true
Chorus...
 
Dearest one
1 2 if you should ' leave ' me 1 2 3 4 5
Each
' little dream ' would take wings 0
And my life
' would be through 1 2 3 4 5 6

so ' besame 1 2 3 besame mucho 1 2 3 4 5 6
Love me
' forever ' make all ' my dreams ' come true
Love me
' forever ' make all ' my dreams ' come true..
Love me ' forever ' make all ' my dreams ' come true..

"Alain Delon - Besame Mucho (by Chris Isaak) English with lyrics"
https://youtu.be/hGESBK4gX2I

"Besame Mucho (English Version) Sylvia Bennett (Lyric Video)"
https://youtu.be/zr2VI0oEneE

"Thalía - Bésame Mucho - Live from the Philippines (1997)" on YouTube
https://youtu.be/PzFOy4m-B_M

https://www.youtube.com/watch?v=nWUdavQGvPY Besame mucho - Dean Martin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Yêu Nhau Đi
(Fm) (Am) Pop Latin Ballad 102 / Cha Cha Cha 135 / Techno  133
Yêu nhau đi 1 2 3 đời ta có nghĩa chi 1 2 3 4 5 6
Yêu nhau đi
' ta lo chi ' cho đôi mi '
thêm phai
' úa màu 1 2 3 4 5 6 7

Ta yêu nhau
1 2 cớ sao anh âu ' sầu? 1 2 3 4 5 6
Phút giây này
' có bao giờ đến '
với đời ta
' hai lần đâu 1 2 3 4 5 6

Đêm nay
' bên nhau ' ta cùng vui ' ta say sưa '
Trong niềm hoan ca
' ngàn câu ân ái 1 2 3
Vui lên đi anh
' trong triền miên '
Vui bao la
' trong hồn nhiên '
Đắm đuối
' ngất ngây 1 2 3

Yêu nhau đi 1 2 3 ḿnh không nên tiếc ' chi 1 2 3 4 5 6
Ta trao nhau
' muôn môi hôn ' đam mê '
và trong
' say đắm này 1 2 3 4 5 6 7

Ta yêu nhau
1 2 có trăng sao trên ' trời 1 2 3 4 5 6
Chiếu muôn
' ngh́n ánh soi ' t́nh chúng ta
bừng muôn
' sắc hồng 1 2 3 4 5 6 7