Casablanca                By: Bertie Higggins
(Bm) 8-Beat Ballad 115 / 60 8-Beat (dancing) 122
I fell in love with you watching Casablanca 1 2 3 4 5 6
Back row
' of the drive in ' show
in the flickering light
 1 2 3 4
Popcorn and cokes beneath the stars
Became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night
1 2 3 4 5 6

I thought you fell in love ' with me '
watching Casablanca
 1 2 3 4 5 6 7
Holding hands 'neath the paddle
' fans 
1
in Rick's
 ' Candle lit ' cafe
1 2 3 4
Hiding in the shadows
' from the spies
1 2
Moroccan moonlight in your eyes 
1
Making magic at the movies in your old chevrolet
 1 2 3 4 5 6

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca 1 2 3 4 5
But a kiss is not a kiss without your sigh
1 2 3 4 5 6
Please come back to me in Casablanca
1 2 3 4 5 6
I love you more and more each day
as time goes by
 1 2 3 4 5 6 7

https://www.youtube.com/watch?v=rIYJ3bX6Syo - Ngọc Lan | Casablanca
https://www.facebook.com/watch/?v=172511185109459
- Casablanca (nhạc ngoại)
https://www.youtube.com/watch?v=Blx9lHMivQs -
 Bertie Higgins - Casablanca (Lyrics)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Casablanca
                                                           Higgins Bertie
(Bm) 8-Beat Ballad 115 / 60 8-Beat (dancing) 122
Lng ngỡ anh cũng đắm đuối yu em
Khi xem Casablanca
Cũng thắm thiết tay trong tay say sưa
Như cuộc tnh mnh l thơ
M đời th no đẹp như ta hay mơ
Đời đưa ta vo giy pht đam m
Rồi đời bung ta rơi chơi vơi
ly lất trn con đường xa


i những mi hn ngọt ngo trong Casablanca
Giờ l những mi hn u sầu v người đ xa
Hỡi anh yu mau quay về bn Casablanca
Lng vẫn mi mi đắm đuối yu anh
D thời gian c lướt qua


Đời sống cũng c những tri tim đau
như tim em đang tan nt
V cũng c lc nước mắt đ rơi mau
như mi em u sầu
V cuộc đời ny v chuyện phim kia l như nhau
Bn tay em gầy theo thng năm đau
M người đi đi xa xi mang theo ước mơ
Ta cng trao


i những mi hn ngọt ngo trong Casablanca
Giờ l những mi hn u sầu v người đ xa
Hỡi anh yu mau quay về bn Casablanca
Lng vẫn mi mi đắm đuối yu anh d thời gian c lướt qua ...