Casablanca                By: Bertie Higggins
(Bm) 8-Beat Ballad 115 / 60 8-Beat (dancing) 122
I fell in love with you watching Casablanca 1 2 3 4 5 6
Back row of the drive in show
in the flickering light
 1 2 3 4
Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night
1 2 3 4 5 6

I thought you fell in love with me
watching Casablanca
 1 2 3 4 5 6 7
Holding hands 'neath the paddle fans 
1
in Rick's Candle lit cafe
1 2 3 4
Hiding in the shadows from the spies
1 2
Moroccan moonlight in your eyes 
1
Making magic at the movies in your old chevrolet
 1 2 3 4 5 6

Oh! A kiss is still a kiss in Casablanca 1 2 3 4 5
But a kiss is not a kiss without your sigh
1 2 3 4 5 6
Please come back to me in Casablanca
1 2 3 4 5 6
I love you more and more each day
as time goes by
 1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Casablanca
                                                           Higgins Bertie
(Bm) 8-Beat Ballad 115 / 60 8-Beat (dancing) 122
Lng ngỡ anh cũng đắm đuối yu em
Khi xem Casablanca
Cũng thắm thiết tay trong tay say sưa
Như cuộc tnh mnh l thơ
M đời th no đẹp như ta hay mơ
Đời đưa ta vo giy pht đam m
Rồi đời bung ta rơi chơi vơi
ly lất trn con đường xa


i những mi hn ngọt ngo trong Casablanca
Giờ l những mi hn u sầu v người đ xa
Hỡi anh yu mau quay về bn Casablanca
Lng vẫn mi mi đắm đuối yu anh
D thời gian c lướt qua


Đời sống cũng c những tri tim đau
như tim em đang tan nt
V cũng c lc nước mắt đ rơi mau
như mi em u sầu
V cuộc đời ny v chuyện phim kia l như nhau
Bn tay em gầy theo thng năm đau
M người đi đi xa xi mang theo ước mơ
Ta cng trao


i những mi hn ngọt ngo trong Casablanca
Giờ l những mi hn u sầu v người đ xa
Hỡi anh yu mau quay về bn Casablanca
Lng vẫn mi mi đắm đuối yu anh d thời gian c lướt qua ...