Delilah                                   Tom Jones
(Am)  French Waltz  180 / Italian Growsax 182
I saw the light on the night
That I passed by her window
I saw the flickering shadow of love on her blind
She was my woman as she decieved me
I watched and went out of my mind


My my my Delilah! Why why why Delilah!
I could see, that girl was no good for me
But I was lost like a slave that no man could free


At break of day when that man drove away
I was waiting
I crossed the street to her house
And she opened the door
She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no more

My my my Delilah! Why why why Delilah!
So before they come to break down the door
Forgive me Delilah I just couldn't take any more
Forgive me Delilah I just couldn't take any more


Tnh Hận

C những số kiếp đ trt đắm đuối
Chất ngất say trong men tnh
Pht cuối mất hết mới biết c muốn
Sống chết với chữ yu
Dẫu yu thương nồng nn
Nhưng yu thương vẫn lun cho ta
những đớn đau phũ phng


Yu l nt tan tri tim
Yu l chết ở trong lng
D thời gian qua mau
Mang theo bao muộn phiền
Nhưng khi con tim trt si m
C biết chi ngy mai


Lang thang trong đm ta nghe c đơn
Dng ln bao nỗi u sầu
Như đang trong mơ ti l đi chn
Bơ vơ suốt canh thu
Thấy em trong tay người
Em đem gian dối lấp tin yu cho ta khổ một đời


Khi tnh đ xa lnh ti khi người đ phụ ti rồi
Th cho ti qun đi bao yu thương xa xưa
Giết bng dng ấy đ trong tay
Hay trong cơn mộng thi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

She stood there laughing
I felt the knife in my hand
And she laughed no more
My my my Delilah! Why why why Delilah!
So before they come
To break down the door
Forgive me delilah I just couldn't take any more
Forgive me delilah I just couldn't take any more