Domino
(Am) Italian Valse 152
Domino, Domino
You're an angel that heaven has sent me
Domino, Domino
You're a devil designed to torment me
When your heart must know that I love you so
Tell me why, tell me why
Why do you make me cry, Domino


Just one look in your eyes and I melt with desire
Just a touch of your hands and I burst into fire
And my whole world fills with music
When I'm lost in your embrace


But I know that you're fickle and I'm not misled
Each attractive new face
That you see turns your head
And it scares me that tomorrow
Someone else may take my place


Domino, Domino
Won't you tell me you'll never desert me?
Domino, Domino
If you stay I don't care how you hurt me
Fate has made you so, you can't change, I know
You can't change, though you try
But then neither can I, Domino


Domino, Domino
I'll forgive anything that you do
Domino, Domino, nothing matters if I have you


Bing Crosby - 1951  http://www.youtube.com/watch?v=w-spbBIHtM4
Tony Martin - 1951  http://www.youtube.com/watch?v=J4SIywWRj-Y
Doris Day - 1951   http://www.youtube.com/watch?v=CFcrZikQSl8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Khc Nhạc Mun Đời (Domino) 
Nguyn tc: Domino, Tc giả: Louis Ferrari, Lời Việt: Hương Huyền Trinh
(Am) Italian Valse 152

Trăng đ ln, trăng đ ln
Hương ngt thơm bao u huyền vườn thu thiết tha
Trăng sng soi, trn l hoa
Dng nhớ bao cu mong chờ nhạc xưa đ qua
Xa xi rồi nhớ thương. Ai mong chờ vấn vương
Ring c ta tim xt xa
Luyến thương bao khc ca xưa đ phai nha

Bạn lng ơi đ bao đm
Thức trng trăng sng long lanh
Nhn ging sng nước trong xanh
Cuốn tri nhanh giữa đm thanh
Sng mong chờ nhớ, bao khc nhạc thắm
Nay đu cn nữa đ qu xa
V từ đy mỗi khi nghe khc ca xưa giữa gi mưa
Th lng ta thấy xt xa nhớ thiết tha pht đ qua
phai nha hết, hoa xưa tn hết
Nhưng ngn thu mi trong tim ta


Thu đ qua, bao l hoa
Theo gi bay bay quay quần rụng theo gi đưa
My vẫn xanh, trăng vẫn thanh
Nhưng thấy đu khc ca đẹp nhạc m thắm tươi
Ai xa vời c hay, bao nhiu ngy gi bay
Bao l kh, theo gi thu
Rớt trn đi mắt đi mi khắp mong chờ