If You Love Me (Let Me Know) - Olivia Newton John
(D) New Country 130 Country Pop (Bebop) 130 / Disco Fox 128
You came when I was happy in your sunshine
I grew to love you more, each passing day
Before too long I'd built my world around you
And I prayed you'd love enough of me to stay


If you love me, let me know
If you don't, then let me go
I can't take another minute
Of the day without you in it
If you love me, let it be
If you don't, then set me free
Take the chains away that keep me loving you


The arms that open wide to hold me closer
The hands that run their fingers thru my hair
The smile that says, "Hello, it's good to see you"
Anytime I turn around to find you there


It's this and so much more that makes me love you
What else can I do to make you see
You know you have whatever's mine to give you
But a love affair for one can never be


If you love me, let me know
If you don't, then let me go
I can't take another minute
Of the day without you in it
If you love me, let it be
If you don't, then set me free
Take the chains away that keep me loving you


Oh, take the chains away that keep me loving you

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nỗi Ḷng      Nguyễn Văn Khánh
(D) Disco Fox  128
Yêu ai, yêu cả một đời
T́nh những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả ḷng v́ yêu ai mà ḷng hằng nhớ


Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
T́nh đó nhắc nhở luôn đến ta t́nh ai
Nhớ cả một trời
T́nh yêu kia mà ḷng nào quên


Ḷng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày


Một ngày ai reo tim ta
Là t́nh yêu kia ly tan
Và ḷng vẫn thương vẫn nhớ
T́nh đó khiến sui ḷng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong ḷng người yêu vẫn yêu hoài


Yêu ai, ai hiểu được ḷng
Thầm kín những đớn đau với riêng ḷng ta
Ấp ủ lạnh lùng t́nh yêu kia mà người nào hay