It's Now Or Never
(D) (C) Cha Cha Cha  129

(*) It's now or never come hold me tight
Kiss me my darling be mine tonight
Tomorrow will be too late
It's now or never, my love won't wait


When I first saw you with your smile so tender
My heart was captured my soul surrendered


I spent a lifetime waiting for the right time
Now that you're near
The time is here at last ....
Repeat (*)

Just like a willow we would cry an ocean
If we lost true love and sweet devotion


Your lips excite me, let your arms invite me
For who knows when
We'll meet again... sweetheart....
Repeat (*)

It's now or never. My love won't wait.
It's now or never. My love won't wait.
It's now or never. My love won't wait!


----------------------------------------------------------------
Chorus: It's now or [D] never, come hold me [Em] tight
Kiss me my [A7] darling, be mine to- [D] night
To- [Gm] morrow will be too [D] late
It's now or [A7] never my love won't [D] wait

1. When I first [D] saw you with your smile so [Em] tender
My heart was [A7] captured, my soul sur- [D] rendered
I'd spend a lifetime waiting for the [Em] right time
Now that you're [D] near the time is [A7] here at [D] last

2. Just like a [D] willow we would cry an [Em] ocean
If we lost [A7] true love and sweet de- [D] votion
Your lips excite me, let your arms in –[Em] vite me
For who knows [D] when we'll meet [A7] again this [D] way

--------------------------------
ĐK: Đến với anh [D] đêm này, với những [Em] ân t́nh
Với những [A7] môi mềm, ṿng tay ân [D] ái
V́ [Gm] mai kia nào có ai [D] hay
Cánh chim bạt [A7] gió, biết đâu mà [D] ngờ

1. Nhớ ôi thuở [D] ban đầu nụ cười thắm tươi [Em] môi hồng
Ḷng anh đă [A7] rung động hồn anh đă [D] mơ mộng
Đă qua bao năm dài ḷng mong có phút [Em] giây này
Dưới khung trời [D] xanh em bên ḿnh [A7] anh diễm [D] t́nh

2. Những khi mắt [D] tuôn lệ, nhành dương liễu ôi [Em] sao buồn
T́nh yêu đă [A7] xa rồi, nh́n theo cánh [Dm] chim trời
Nhớ ôi, đôi môi mềm, ṿng tay vuốt ve [Em] êm đềm
Ái ân nồng [D] thấm, nhớ nhung ngàn [A7] năm vẫn [D] c̣n.