L'lama L'amour      Charlie G
(Dm) Pop 120 / Disco Fox 
Everyday there`s a picture of chances
Reaching out for this moments of romance
Can we be strangers sun at the same stars
So I'm often with hopes to admonish my life


Llama Llama L'Amor
Oh matter where say your be mine
In my dreams I've kissed your lips
Now I'm burning from the sights
Llama Llama L'Amor
Your really sends this heart to bear
Underneath your mental young
I can feel Llama L'amor


I'll be there like an angel in heaven
On my knees where the card with this roses
Smiles will born from the whispers of lovers
Why can't restart the same with the treasures of time


Llama Llama L'Amor
Oh matter where say your be mine
In my dreams I've kissed your lips
Now I'm burning from the sights
Llama Llama L'Amor
Your really sends this heart to bear
Underneath your mental young
I can feel Llama L'amor


Bao ngy qua, tm trong lng qun một kỷ.. niệm..
i tnh yu, cn vui mi nơi chốn no..
Em đa vui, ln mi ấm len vo tm.. hồn..
Nụ hn vỡ tan vội v, mn đm phủ vy tnh yu


Yu người yu người yu mi
bn em ngất ngy hương yu cn đ
như loi chim em hững hờ bay
mơ ước xưa tan nhanh vo đm


Yu người thiết tha, đắm đuối, c đơn vy quanh, bng em xa vời
Như loi chim em đ vụt bay
Bao ước mơ tan nhanh vo đm


Muốn dng hiến, cnh hoa qu em thường hay tm
Sẽ đm đến về trong bng đm i thần tin
Mắt mi ấy, tạo nn biết bao tnh thơ mộng
V sao đến nay tnh vẫn cn xa vắng trong lng anh


L'lama L'lama L'amour
Hy ni với anh những cu tnh i
i nụ hn trong giấc mộng mơ
Như vẫn in su trong lng anh


L'lama L'amour hy ni với anh những cu tnh i
Như loi chim em đ vụt bay
Bao ướt mơ tan nhanh vo đm

http://lyric.tkaraoke.com/22646/llama_lamour.html   L'lama L'amour  - Kiều Nga - mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ugDM6xLGlvk  L'lama L'amour  - Kiều Nga - youtube