Love Is Blue        Andr Popp - Pierre Coeur
(Dm) Country Pop (Bebop)  120
Blue, blue, my world is blue
Blue is my world now I'm without you
Gray, gray, my life is gray
Cold is my heart since you went away

Red, red, my eyes are red
Crying for you alone in my bed
Green, green, my jealous heart
I doubted you and now we're apart

When we met how the bright sun shone
Then love died, now the rainbow is gone

Black, black, the nights I've known
Longing for you so lost and alone
Gone, gone, the love we knew
Blue is my world now I'm without you.


------------------------------------------------------------------------------------

Tnh Yu Mờ Khuất
 
Lời việt Nguyễn Hồng Thuận
(Dm) Country Pop (Bebop)  120
Thiết tha say sưa ềm đềm
Tnh yu rực rỡ xa tan hết ưu phiền
Ngất ngy bn nhau mơ mng
Tnh yu đẹp mi nếu ta đừng xa nhau

Đắm say trong mun my hồng
Cng em chm đắm suối mơ thắm hương nồng
C em phiu du tang bồng
Cng nhau nhẹ bước
Gt chn mềm thinh khng

Cng say đắm trong nhịp đn tiếng thơ
cng gi ngn ha tiếng ht say tnh mơ

Xt xa đau thương chề
Tnh yu vuột mất cnh chim đ qun về
Nhớ thương ring ti no nề
Tnh yu mờ khuất mang theo niềm đam m