Love is The Name of The Game   Patty Ryan

Don't think it's over when you say goodbye
You think it's easy to break a heart
But don't forget the thousand tears I cry
Love's game I knew it from the start


Chorus:
Love! Is the Name of the Game. Oh stop!
Let me feeling this game. This love!
You're a part of my heart
Don't leave me lonely in the heat of the night

Oh Love! is the name of the game. Don't stop!
When you're feeling the same. My love!
I'm living just for you
Please, make my dreams come true


That time I've changing Boy, why can't you see
Now it's the time to say the truth
Was it a joke when you said: stay with me
Don't bring me down, don't make me blue
Chorus

You think it's easy when you say goodbye
But don't forget the tears I cry

Chorus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tnh Yu Tr Chơi

Tnh yu vẫn sống khi anh trao lời gi từ
D em chua xt vẫn nghe tim cn xanh


D cho nước mắt vẫn rơi m thầm thng ngy
V từ ngn xưa tnh yu vẫn thế


Đ.K.
Yu! vẫn mi mi như tr chơi m thi
Hy đắm đuối khi gần nhau nguời ơi
Hy sống với bao nồng say sao ta xa nhau niềm tnh lạnh lng c đơn mi


Yu! vẫn mi mi như tr chơi người ơi
Vẫn giữ mi cho mnh ta buồn vui
Tnh em sẽ mi cần anh
Thầm mơ mi mi bn người