Papa            Paul Anka
(Am) (Bm) Country Pop 120 / New Country 118
Everyday my papa would work to try to make ends meet
To see that we would eat keep those shoes upon my feet


Every night my papa would take and tuck me in my bed
Kiss me on my head after all my prayers were said


Growing up with him was easy time just flew on by
The years began to fly, he aged and so did I


I could tell that mama wasn't well
Papa knew and deep down so did she... so did she
When she died
Papa broke down and cried
All he could say was, "God, why not take me!"
Everynight he sat there sleeping in his rocking chair
He never went upstairs because she wasn't there


Then one day my Papa said,
"Son, I'm proud the way you've grown"
Make it on your own.
Oh! I'll be O.K. alone."


Every time I kiss my children
Papa's words ring true
Your children live through you.
They'll grow and leave you, too"
I remember every word my Papa used to say
I live them everyday
He taught me well that way

(*) Every night my papa would take and tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said....  repeat (*) 
Papa người cha yu dấu          
Tc giả: Paul Anka, Lời Việt: Tuyết Ngn, Ca sĩ: Tam ca o Trắng
(Am) (Cm) Country Pop 120 / New Country 118
Nhớ những năm xa xưa
Giờ cha đ gi với bao sầu lo
Nhớ đến năm xưa cn b
Đm đm về cha hn chng con
Mi khắc ghi trong tim
Lời khuyn của người chứa chan tnh thương
Hy sống sao cho thật tốt
Khng cho đời ai ch trch ta


Tiếng ni cha thương yu
Giờ đy vẫn cn khắc su lng con
Muốn đến m hn v thốt ln
Cha ơi nguyện xin cha thứ tha


Con ghi nhớ
Bao yu thương gian lao cha chở che
Lun bn con dẫn con hin ngang đi trn đường đời
Cha yu hỡi trong tim con lun khắc ghi
Cng ơn cha mun đời vẫn lun cn mi


Lập lại từ đầu!

Sẽ cn đ ngy thng cng với cha
Tương lai con thăng hoa
Nhớ cha lun đi bn con
Dẫu hnh bng người đ giờ khuất
Tiếng cười ni v những lời chứa chan
Cha ơi con mang theo
Dng cha in su trong tim con
Dẫu hnh bng người đ giờ khuất