Perhaps Perhaps Perhaps
(Bm) Bachata 112 / Bosa Nova 124 / Cha3 124
You won't admit you love me
And so how am I ever to know
You only tell me
Perhaps, perhaps, perhaps


A million times I've ask you
And then I ask you over again
You only answer
Perhaps, perhaps, perhaps


If you can't make your mind up
We'll never get started
And I don't want to wind up
Being parted, broken hearted


So if you really love me. Say, "yes"
But if you don't, dear, confess
And please don't tell me
Perhaps, perhaps, perhaps


---------------------------------------------------------------------------------------
Quizs Quizs Quizs

Siempre que te pregunto
Que, cundo, cmo y dnde
T siempre me respondes
Quizs, quizs, quizs


Y as pasan los das
Y yo, desesperando
Y t, t contestando
Quizs, quizs, quizs


Ests perdiendo el tiempo
Pensando, pensando
Por lo que ms t quieras
Hasta cundo?
Hasta cundo?


Y as pasan los das
Y yo, desesperando
Y t, t contestando
Quizs, quizs, quizs

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
No Biết No Hay     (Quizs Quizs Quizs)


Ngy xưa quen em anh ni rằng
No c một mối tnh trn đời
Hạnh phc bằng mối tnh chng mnh
Lời ni l my trời xanh


Ngy qua thương nhau anh ni rằng
Trần thế đẹp nhất l đi mnh
Trọn kiếp chỉ c một mối tnh
Lời hứa l nước dng sng


Rồi tiếc nuối ấy đ xa dần
Đ phai tn, đ khng cn
Hnh bng thiếu nữ dễ thương no
Đ chen vo mối duyn đầu


Hạnh phc đ chốn đến nơi no
Bước chn no đ qun sầu
Nng thiếu nữ ấy mắt yu kiều
Ko anh rời mối duyn đầu


Từng đm em nghe nơi vũ trường
Rằng những lời hứa l qua đường
Rằng cht tnh tứ l qu thường
M thước no đo tnh thương


Tnh yu khng xanh như o trời
Ngy đm tnh nghĩa ngọt mun lời
Tnh đắng vo lc tnh cuối thời
No biết, no hay tnh ơi!

http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=101&idpays=5215 
Quizs Quizs Quizs - Nat King Cole (1st  * dễ ht)
Quizs Quizs Quizs - Fiorella Mannoia  (2nd)
No Biết No Hay - Hương Thủy - dance
Perhaps Perhaps Perhaps -
Geri Halliwell (5th -faster tempo)
Perhaps Perhaps Perhaps -
Doris Day (6th)