Say You Will
(D) Cha Cha Cha  123
Say you will, say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure, I feel so alone
I just don't dare to open my eyes


Into deep, girl, I'm into deep
Just can't get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try
I don't wanna be alone, tonight


Won't you be my guiding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than neon-light


Into deep, girl, I'm into deep
Just can't get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try
I don't wanna be alone, tonight


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hăy Sống Cho Tuổi Trẻ

(D) Cha Cha Cha  123

Gợi l
àm ǵ chuyện yêu đương dĩ văng
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng
Hăy vô tư nh́n đời, hăy vui lên mà cười
Đừng để tơ vương chôn trong ṃn mỏi


Gợi làm ǵ chuyện yêu đương dĩ văng
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng
Hát lên em ngại ǵ, khúc ca không năo nề
Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ


Hăy sống với t́nh yêu hôm nay
Chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngay
Nếu thấy chán t́nh anh hôm nay
Hăy xa nhau không cần đôi tay vẫy


Gợi làm ǵ chuyện yêu đương dĩ văng
Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng
(*) Hát lên em ngại ǵ, khúc ca không năo nề
Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ (fade out from *)