Seasons In the Sun        by Terry Jacks
(Bb) New Country  117

Goodbye to you, my trusted friend
We've known each other
Since we were nine or ten
Together, we climbed hills and trees
Learned of love and ABC's
Skinned our hearts and skinned our knees

Goodbye my friend, it's hard to die
When all the bird's are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I'll be there

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climb
Were just seasons out of time

Goodbye Papa, please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along

Goodbye Papa, it's hard to die
When all the bird's are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Little children everywhere
When you see them, I'll be there

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone
Goodbye Michelle, my little one
You gave me love and
Helped me find the sun
And every time that I was down
You would always come around
And get my feet back on the ground

Goodbye Michelle, it's hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere
I wish that we could both be there

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the stars we could reach
Were just starfish on the beach
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the stars we could reach
Were just starfish on the beach
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song
Like the seasons have all gone
All our lives, we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climb
Were just seasons out of time
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun

Mùa Nắng Đẹp               by Terry Jacks
 

Thôi chia tay anh, người bạn thân ơi !
Ta quen nhau khi ta mới lên năm hoặc mười.
Leo lên cây chơi hay lên đồi chơi.
T́nh ta mới lớn lên c̣n non
Và ta sứt gối, se quả tim.

Thôi chia tay anh, đời chưa hết sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Người con gái vẫn xinh đẹp luôn,
Th́ ta vẫn sống đây ! Phải không ?
 
Và khi xưa ôi ta vui
Biết bao nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ đây ta leo chơi
Trên những con đồi mầu đă phai.

. . . . . .
Con xin cho ba cầu nguyện cho con
Khi xưa con hư thân khiến cho ba giận buồn.
Ba thương yêu con, nên ba dạy con.
V́ con đă quá mê đàn ca
V́ con đă quá mê đường xa.
 
Con chia tay ba, đời chưa hết sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Đàn con nít vẫn chơi đùa vang
Th́ con vẫn có ba, phải không ?
Và khi xưa, ba con ta
Sống biết bao mùa vui, tháng hạ,
Mà đường xa, hay câu ca
Nay đă tan thành bụi bay xa.

. . . . . .
Ôi ôi em yêu đành biệt ly em
Em ban cho cơn nắng tới trong hạ huyền.
Em ban cho anh mối dây t́nh duyên
Rồi vấp ngă có em nhẹ nâng
Rồi yếu đuối có em dựa thân.

Em yêu em yêu, đi chưa hết sống.
Khi chim ca vang, mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Vườn hoa thắm vẫn tươi mầu luôn
Th́ ta vẫn có nhau, phải không ?

Và khi xưa ta yêu nhau
Sống biết bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi sao, đôi ta mơ
Nay đă rơi rụng ngoài biển xa.
. . . . . .