Tango Blue
(A) Tango 115
  
Here I am with you, in a world of blue
While we're dancing to the tango we loved
When first we met


While the music plays, We recall the days
When our love was a tune
That we couldn't soon forget


As I kiss your cheek, we don't have to speak
The violins like a choir express the desire
We used to know, not long ago


So just hold me tight, in your arms tonight
And this blue tango will be
A thrilling memory of love


Here I am with you, in a world of blue
While we're dancing to the tango we loved
When first we met


While the music plays, We recall the days
When our love was a tune
That we couldn't soon forget

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tango Xanh     Lời:  Phạm Duy
(A) Tango 115
  
Bằng một vng cnh tay
Bằng một kề st vai
Bằng một nhịp rất vui
Du dắt nhau về ci m say suốt đời


Bằng điệu nhạc ngất ngy
Bằng kỷ niệm kh phai
Bằng cuộc tnh đm phơi phới
Chng ta ghi trong ci tim ny


Bằng một nghn chiếc hn
Vo một ln tc thơm
Lắng nghe tiếng đn ro tnh hoan
Đn như ni cho ta, lời ni du dương
Cuộc tnh mnh mang


Th đừng rời cnh tay, th gh chặt lấy vai
Sẽ xin tiếng đn đến nghn nơi
Ngn năm khắc su tnh ta đẹp ngời