You're My Heart You're My Soul  Modern Talking
(Bm)(Dm) Modern Talking  124
Deep in my heart - there's a fire - a burning heart
Deep in my soul - there's desire - for a start
I'm dying in emotion, It's my world in fantasy
I'm living in my, living in my dreams


You're my heart, you're my soul
I'll keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever, stay with you together


Your my heart, you're my soul
Yeah, I'm feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
It's the only thing I really know


You're my heart, you're my soul
I'll keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever, stay with you together


Your my heart, you're my soul
Yeah, I'm feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
It's the only thing I really know


Khi anh bn em, anh c nghe chăng ngọn lửa chy
Khi anh bn em, anh c nghe chăng lời đắm say
V em đang mong chờ mai đy ngy tnh yu đi ta bắt đầu
D biết giữa giấc mộng vẫn muốn mi c nhau


Người yu ơi, lại gần đy
Đắm đuối với tri tim em  mang theo thng ngy
Người yu ơi, cuộc tnh ny
Với những dấu yu cho ring đi mnh
Ngất ngy say trong men tnh


You're My Heart You're My Soul
Hy cho em say trong giấc mơ đậm su
You're My Heart You're My Soul
Để ta lun bn nhau, yu nhau di lu

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/youre-my-heart-youre-my-soul-nhu-loan.m5kAjPftMZdi.html