Em C Về H Nội  
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ:
Vin Linh
1.
Em c về H Nội,
Hy đến thăm gim bi Nghi Tm
Nơi thuở nhỏ anh từng chạy nhảy
Tay trộm ổi khi chn vẫn chạy
Từng bơi đa trong nước hồ xanh.


C nhớ nước, tới cột cờ Thủ Ngữ
Ng ln trời m nhớ Thăng Long.
Hận xm lăng em hy tới ường Thnh
Xem lỗ đạn ngy xưa qun Php bắn.
Nếu biết lng anh, em hy đi thăm Lng
Nơi mối tnh nin thiếu rất ngu ngơ
ất nước tang thương em hy hỏi Thp Ra
Mười thế kỷ rồi, mười thế kỷ rồi
lm sao chưa hiểu?
Tm cao khiết em hy vo Văn Miếu
ọc văn bia tiến sĩ nhớ người xưa
Hỏi gim anh, chữ nghĩa c bao giờ
Im lặng mi, im lặng mi như những hng gạch ngi?


2.
Em c về H Nội,
Thăm dm anh ngi cha nhỏ ồng Nhn
C tượng Hai B sau bức rm gỗ gụ
Khi tuẫn quốc Hai B tri tới đ
Tuổi 12 anh đ lễ Trưng Vương.
vẫy vng trong Bẩy Mẫu Thiền Cung
Lng thơ dại m tm hồn Bc Cổ.


Nghe tiếng vo von, nhớ về H Nội
Nơi Tru Vng Ngựa , Ci Rồng Xanh
Nơi hồ thing, sng hiển, nước xy thnh
Nơi Hội Nghị Din Hồng,
Nơi Bnh Ng ại Co.
Nơi sớ trảm gian thần,
Nơi trả vua mũ o.
Nơi Huyền Trn bỏ nước, nước giầu thm,
Nơi vua Hng đy xa xứ An Tim
Ngy về nước chở về thuyền dưa đỏ
Anh tự hỏi, anh tự hỏi khi trở về nước cũ
Anh mang g về, anh mang g về lễ tạ hồn xưa ?Em C Về H Nội . . .
Vin Linh


Em hy đến thăm gim bi Nghi Tm
Nơi thuở nhỏ anh từng chạy nhảy
Tay trộm ổi khi chn vẫn chạy
Từng bơi đa trong nước hồ xanh.
Thăm dm anh ngi cha nhỏ ồng Nhn
Tượng Hai B sau bức rm gỗ gụ
Khi tuẫn quốc Hai B tri tới đ
Tuổi 12 anh đ lễ Trưng Vương.
vẫy vng trong Bẩy Mẫu Thiền Cung
Lng thơ dại m tm hồn Bc Cổ.
C nhớ nước, tới cột cờ Thủ Ngữ
Ng ln trời m nhớ Thăng Long.
Hận xm lăng em hy tới ường Thnh
Xem lỗ đạn ngy xưa qun Php bắn.
Nếu biết lng anh, hy đi thăm Lng
Nơi mối tnh nin thiếu rất ngu ngơ
ất nước tang thương hy hỏi Thp Ra
Mười thế kỷ rồi lm sao chưa hiểu?
Tm cao khiết hy vo Văn Miếu
ọc văn bia tiến sĩ nhớ người xưa
Hỏi gim anh, chữ nghĩa c bao giờ
Im lặng mi như những hng gạch ngi?
Nghe tiếng vo von, nhớ về H Nội
Nơi Tru Vng Ngựa , Ci Rồng Xanh
Nơi hồ thing, sng hiển, nước xy thnh
Hội Nghị Din Hồng, Bnh Ng ại Co.
Sớ trảm gian thần, trả vua mũ o.
Nơi Huyền Trn bỏ nước, nước giầu thm,
Nơi vua Hng đy xa xứ An Tim
Lc về nước chở về thuyền dưa đỏ
Anh tự hỏi khi trở về nước cũ
Anh mang g về lễ tạ hồn xưa ?


9 thng 8, 1994