Em Cũng Cần Một Bờ Vai   Đnh Văn
(Am) (Am) Pop Latin Ballad 95 / Rumba 90

Đừng yu ai anh nh, đừng bỏ em một mnh
Đừng ni lời ong bướm, mật ngọt đầu mi
Đừng yu ai anh nh, hy du em chung đường
Hy ni gim em hai tiếng yu đương


Đừng yu ai anh nh, đừng qun bao kỷ niệm
Cuộc đời nhiều sng gi, em cũng cần một bờ vai
Về bn em anh nh, hy ni với em một lời
Rằng anh chỉ yu mnh em


Đừng yu ai anh ơi, cho nước mắt thi lệ rơi
Từng đm c đơn, từng đm nhớ mong người ơi
Về bn em anh ơi cho cy l cn xanh
Cho mi đầu em được tựa vo vai anh
Cho mi đầu em được tựa vo vai anh


-------------------------------------------

Đừng [Am] yu ai anh nh đừng bỏ [Em] em một mnh
Đừng [F] ni lời ong bướm mật [G] ngọt đầu [C] mi
Đừng [Dm] yu ai anh nh hy du [Am] em chung đường
Hy ni dm [B7] em hai tiếng yu [E7] đương.


Đừng [Am] yu ai anh nh đừng qun [Em] bao kỷ niệm
Cuộc [F] đời nhiều sng gi em cũng [G] cần một bờ [C] vai
Về [Dm] bn em anh nh ni với [Am] em một lời
Rằng [E7] anh chỉ yu mnh [Am] em.


ĐK:
Đừng [Dm] yu ai anh ơi cho nước [Am] mắt đm lệ rơi
Từng [G] đm c đơn từng đm nhớ mong người [Am] ơi
Về [Dm] bn em anh ơi cho cy [Am] l cn xanh
Cho [G] mi đầu em [E7] được tựa vo vai [Am] anh
Cho [G] mi đầu em [E7] được tựa vo vai [Am] anh.

---------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=B4gyNy1HXSE  Em Cũng Cần Một Bờ Vai
- Đnh Văn & T Ngọc H | Tập 15 - Chung Kết | Thần Tượng Bolero 2019