Em đến thăm anh đm 30
                                                
Nhạc: Vũ Thnh An, thơ: Nguyễn Đnh Ton


Em đến thăm anh đm ba mươi
Cn đm no vui bằng đm ba mươi
Anh ni với người phu qut đường
Xin chiếc l vng lm bằng chứng yu em


Tay em lạnh để cho tnh mnh ấm
Mi em mềm cho giấc ngủ em thơm
Sao giao thừa xanh trong đi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lng mnh đang Tết


Thng ngy đ tri qua
Tnh đ phi pha, người khuất xa
Chỉ cn cht hương xưa
Rồi cũng phong ba rụng cng ma


Dng sng đm hồn đen su thao thức
Ngn v sao mọc hay lệ khc nhau
Đ buồn chết theo sau ngy vực su
Rớt hoi xuống hư khng cuộc tnh đau