Em Đi Xem Hội Trăng Rằm  Nguyễn Nghị
(F) Cha Cha Cha 123
Nhân gian xem hội trăng tṛn
Trăng tṛn mười sáu thật to
Người ta đi đứng thật đông
Đêm nay là hội trăng tṛn


Em đi xem hội trăng tṛn
Áo quần hài gấm bảnh bao
Nh́n lên trên trời~ ông trăng~
Soi lên bóng em nằm nghiêng


ĐK:
Ông trăng í a nằm nghiêng
Ông trăng í a nằm nghiêng
Í a í a nằm nghiêng
Nhân gian í a nằm nghiêng


Em đi em lạc lối về
Giữa đường gặp mấy~ chàng trai
Hỏi thăm con đường nhà em
Quen ra hóa ra gần nhà


Theo nhau đi t́m lối~ về
Trăng tṛn thật sáng đằng sau
Vầng trăng khoác em áo nguyệt~
Soi lên bóng em nằm nghiêng~


End:
Vầng trăng khoác em áo nguyệt~
Soi lên bóng em nằm nghiêng~


Vầng trăng khoác em áo nguyệt~
Soi lên
1 2 3 4  bóng em nằm nghiêng~

--------------------------------------------------------------------
1. Nhân [F] gian xem hội trăng [Am] tṛn
Trăng [Gm] tṛn mười sáu thật [C] to
Người [Gm] ta đi đứng thật [C] đông
Đêm nay là hội trăng [C7] tṛn

Em [F] đi xem hội trăng [Am] tṛn
Áo [Gm] quần hài gấm bảnh [C] bao
Nh́n [Gm] lên trên trời ông [C] trăng
Soi [C7] lên bóng em nằm [F] nghiêng

ĐK:
Ông trăng í a nằm [Gm] nghiêng
Ông [C] trăng í a nằm [F] nghiêng
Í [Dm] a í a nằm [Gm] nghiêng
Nhân [C] gian í a nằm [F] nghiêng

2. Em [F] đi em lạc lối [Am] về
Giữa [Gm] đường gặp mấy chàng [C] trai
Hỏi [Gm] thăm con đường nhà [C] em
Quen ra hoá ra gần [C7] nhà.

Theo [F] nhau đi t́m lối [Am] về
Trăng [Gm] tṛn thật sáng đằng [C] sau
Vầng [Gm] trăng khoác em áo [C] nguyệt
Soi [C7] lên bóng em nằm [F] nghiêng

https://www.youtube.com/watch?v=XMaZbYzr-m8 
- PBN 56 | Như Quỳnh - Em Đi Xem Hội Trăng Rằm