Em Hiền Như Ma Sơ   Phạm Duy Thơ Nguyễn Tất Nhin
(Cm - C) Learning3-4  105
(Song / Style: Movie & Show)
Đưa em về dưới mưa ni năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ chắc ta gần nhau chưa?
Tay ta từng ngn tay vuốt tc em lưng di
Đi ta vo qun trưa nhắc nhau tnh phi pha


Em mang hồn v tội đeo thnh gi huy hong
Cn ta nhiều sm hối m sao vẫn hoang đng
Đưa em về dưới mưa ni năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa c nhau m như xa


Em hiền như ma-soeur vết thương ta bốn ma
Tri tim ta bệnh hoạn em yu ny em yu
Ta nhờ em ru ta hy ru tn v đạo
Hy ru tn khờ khạo em yu ny em yu


Đưa em về dưới mưa chiếc xe lăn dốc gi
Đưa em về dưới mưa o em bn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa hỡi c em b nhỏ
i duyn tnh đ qua c bao giờ khng xưa?


Vai em trn dưới mưa ướt bao nhiu cũng vừa
Như ưu tnh đ xa thấm linh hồn em yu