Em về kẻo trời mưa      Anh Bằng
(Gm) Rumba 95
Nếu chiều nay khng c anh, ai sẽ đưa em về?
Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh cn đứng mi
Hy ni một lời, c phải anh giận anh?
C phải anh giận em?

Nếu ngy mai xa cch nhau, anh chẳng nn u sầu
Trời c đổ mưa ngu, đi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tnh đầu rất dễ chia la nhau
Dễ chm vo trong bể du

Yu nhau từ độ no, mấy ma trăng ln cao
Thiết tha mối duyn đầu, để tnh đi ta bền lu

Ma thu l bay bay thật nhiều
Kỷ niệm cng thương bấy nhiu

Nếu tnh đi ta dở dang, anh hy xem như l
Một giấc ngủ chim bao, mai sau cũng qun hết

Đi hướng cuộc đời c lẽ khng gặp nhau
Em về kẻo trời mưa mau