Adieu Jolie Candy   (Nhạc Php)
(Tiễn Em Nơi Phi Trường)
(G) Slow Surf  65
Adieu jolie Candy. C'est Orly.
Que finissent. Les vacances Paris.

Adieu jolie Candy. Une voix t'appelle.
C'est l'heure. Dj de t'en aller.
Dans cet avion. Qui t'emmne vers l'Angleterre.


Adieu jolie Candy. Tu m'criras.
Tu le dis. Mais on dit toujours a.

Adieu jolie Candy. Je regretterai.
Ton sourire. Et tes fautes de Franais.
Mais cet avion. Te ramne en Angleterre.


Adieu jolie Candy. Adieu jolie Candy.
Je deviendrai. Un souvenir.
Une photo de vacances.

Adieu jolie Candy. Celui qui t'aime.
L-bas. Il a bien de la chance.


Adieu Candy. Adieu, Adieu.
----------------------------------
1. Adieu jolie [G] Candy, c'est  [Bm] Orly
Que [C] finissent, les vacances  [D7] Paris
Adieu jolie [G] Candy, une voix t'ap-[Bm] pelle
C'est [C] l'heure, dj de t'en al-[D7] ler
[Am] Dans cet a-[E] vion, qui t'em-[C] mne vers l'Angle-[D7] terre

2. Adieu jolie [G] Candy, tu m'-[Bm] criras
Tu [C] le dis, mais on dit toujours [D7] a
Adieu jolie [G] Candy, je regrette-[Bm] rai
Ton [C] sourire et tes fautes de fran[D7] ais
[Am] Mais cet a-[E] vion, te ra-[C] mne en Angle-[D7] terre

* Adieu jolie [G] Candy, (adieu jolie Candy)
Je devien-[Bm] drai, un souve-[C] nir
Une photo de va-[D7] cances, adieu jolie [G] Candy
Celui qui [Bm] t'aime, l-[C] bas, il a bien de la [D7] chance

Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]

--------------------------------------------------------------------
Tiễn Em Nơi Phi Trường
(G) Slow Surf  65

Từ nay cch xa nghn trng
Người em b bỏng
Anh tiễn em ra mi tới nơi phi trường.
Cn anh kh qun ma h
Gặp em tc thề
Anh đ yu người em tuổi say m.


1. Từ nay cch xa [G] nghn trng người em [Bm] b bỏng
Anh [C] tiễn em ra mi tới nơi [D7] phi trường
Tầu bay cnh vươn [G] mịt mng đường bay [Bm] no nng
Hỡi [C] em, vo khung trời mnh [D7] mng !
[Am] i cơn gi [E] buồn ! , phi cơ [C] sẽ đưa em đi [D7] mun trng.

2. Chờ em viết thư [G] tnh về anh đ [Bm] ước thề
Nhưng [C] biết đu em sẽ nhớ tới [D7] bạn h ?
Cn anh kh qun [G] ma h gặp em [Bm] tc thề
Anh [C] đ yu người em tuổi say [D7] m
[Am] i đ hết [E] rồi ! phi cơ [C] đ đưa em đi [D7] xa vờị

* Từ nay cch xa [G] nghn trng ! (Từ nay cch xa nghn trng ! )
Tnh yu [Bm] sẽ mờ, i sẽ [C] phai,
Trong bng tối trn [D7] đường dị
Từ nay nhớ nhung [G] cn dị
Cn vương [Bm] xuống đời
Như bng [C] my cn bay mi trong [D] khung trờị

Adieu jolie [G] Candy, [Bm] adieu, [C] adieu.[D7][G]