Cao Cung Ln     Hoi Đức & Nguyễn Khắc Xuyn 
 
ĐK: Cao cung ln khc nhạc Thin thần Cha
Ha trong ln gi nh nhẹ vấn vương
i linh thing lắng nghe thoang thoảng cung đn Một đm khuya vang, vẳng trong tuyết sương
Đn ơi, cứ rung những điệu ro rắt, ht khen Con Một Cha Trời, ry sinh xuống ci đời
Hỡi người dương thế, lặng nghe cung đn
Mau tm cho tới thờ knh Vua ging trần


1. Thi hỡi trần gian im tiếng đi m cung knh Cha Con sinh ra trong mng cỏ hang lừa
Tuy Cha l Vua mun nước suy phục tn knh Cha bỏ ngai vng sinh xuống trần đm xưa. ĐK


2. Thi hỡi ngn my đen xm u mờ tăm tối
Hy mau tan đi nay Cha đ xuống đời
Trn ci trời cao, sao sng chn thật đưa lối
Hy mang tin lnh cho nhn loại nơi nơi. ĐK


3. Thi hỡi trần gian bao tuyết sương cng gi rt
Cớ sao nỡ lm cho Cha lạnh v ngần
i Đấng Ton Năng xưa qu yu người tha thiết Xuống chịu khổ hn trn tuyết ngn dặm sương ĐK


4. Thi hỡi hồn ti ghi nhớ trong lng su thẳm Cha sinh đm nay nn b nhỏ kh hn
Ti quyết từ nay yu Cha trong tnh đằm thắm Muốn để đền b lại ci đời bạc đen. ĐK