Đêm Nay Noel Về   - Linh Mục: Xuân Thảo
(D)  6-8 Slow Rock 65 / Cha Cha Cha  130
Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe
Đàn muôn cung réo rắt, dồn dập tiếng chuông vàng
Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem
Ngàn sao đêm lấp lánh
Rộn ràng khắp thiên cung


Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, cung nhạc an ḥa
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người đất trời giao ḥa
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta


Đêm nay Noel về, trần gian hăy vui lên
Hợp câu ca tiếng hát, hợp ḷng với Thiên Triều
Đêm nay Noel về, người ơi hăy vui lên
B́nh an cho nhân thế. Người người Chúa thương yêu


Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, cung nhạc an ḥa
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người đất trời giao ḥa
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta


Đêm nay Noel về, này ai chốn u mê
Nào mau mau cất bước, t́m về ánh huy hoàng
Đêm nay Noel về, này ai vẫn mong chờ
Nào mau mau cất bước. T́m về chốn Belem


Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, cung nhạc an ḥa
Ôi Noel, Noel đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người đất trời giao ḥa
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta