Dư Âm Mùa Giáng Sinh       - Ngân Giang

Bài hát đêm đông chợt ḷng tôi nhớ nhiều
Tà áo Noel thướt tha trong chiều nào
Dập d́u trên đường đi lễ
Lấp lánh sao đêm tuyệt vời
Đẹp thay ôi mùa sao sáng


Từ khắp muôn phương ḷng thành
luôn hướng về
Cùng Chúa ngôi hai giáng sinh trên trời cao
Nguyện cầu yên b́nh nhân thế
Giữ vững tin yêu trọn đời
Bài thánh ca ngọt đầu môi


Quê hương chinh chiến đă lâu rồi
Người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi
Mấy mùa Giáng sinh Giáng sinh
Niềm nhớ bâng khuâng t́m về
Ḥa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời


Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm
Ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi vần thơ
Gởi về cho người biên giới
Chiến đấu xông pha địa đầu
Một dư âm mùa Giáng Sinh