Feliz Nevidad
(E) 60's 8 Beat 128/ Country Pop 130 / Disco Fox 120
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.


Ma Ging Sinh đến rồi, mừng Cha sinh ra đời
Ngy sng soi đất trời
Hạnh phc ấm no đến cho mun người


Let song sings in grace, let love shows the way
We all want to say, let happiness be yours today


Hy chc hy chc nhau ma ging sinh rạng ngời
Hy chc hy chc nhau ma ging sinh tnh người
Hy chc hy chc nhau bằng tiếng yu thật th
Tận đy tim mnh cng ca ht vang.


We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of our heart.


...Dạo nhạc...

Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad
Prospero Ano y Felicidad.


Ma Ging Sinh đến rồi, mừng Cha sinh ra đời
Ngy sng soi đất trời
Hạnh phc ấm no đến cho mun người


Let song sings in grace, let love shows the way
We all want to say, let happiness be yours today


Hy chc hy chc nhau ma ging sinh rạng ngời
Hy chc hy chc nhau ma ging sinh tnh người
Hy chc hy chc nhau bằng tiếng yu thật th
Tận đy tim mnh cng ca ht vang.


We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of our heart.


We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of our heart.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feliz Nevidad
    (lời Việt 2)
(E) 60's 8 Beat 128
Ngn tiếng ca ht vang' mừng Cha sinh ra đời
Cầu chc cho mun người
Cuộc sống ấm no
' qun đi bao' nhọc nhằn

Cng nắm tay ht vang' ngy Ging Sinh an lnh
Cầu chc cho mỗi người
Hạnh phc với nhau
' trong' hương bay' ngọt' ngo

Hy cất tiếng ht' hn hoan mừng' ngy tuyệt' vời
Hy cất tiếng ht
' yu thương người' v cuộc' đời
Hy cất tiếng ht thm cao
' đợi chờ' ha bnh
Tri tim ta
' cng ước mơ

We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of our heart


We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
We wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of our heart