Hang Bê Lem   Minh Châu - Hải Linh
(D) Acoustic 8Bt Bld 76 / 12-8 Ballad 75 / 6-8 Slow Rock-1 73
Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời
Nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung
Tiếng hát thiên thần vang lừng


Đàn hát réo rắt tiếng hát
Xướng ca dư âm vang xa
Đây chúa thiên ṭa giáng sinh v́ ta
Người hỡi hăy kịp bước tới
Đến xem nơi hang Bê lem
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn


Nửa đêm mừng chúa
Giáng sinh ra chốn nhân trần
Người đem ân phúc
Xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê lem thiên thần sướng ca
Thiên chúa vinh danh chúng dân an ḥa


Ngày nay thiên chúa
Giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ân phúc
Xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê lem tiếng lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân con người