Lá Thư Trần Thế     - Hoài Linh
(Cm) (Dm)  6-8 Slow Rock 65
Lạy chúa con là lính trận ngoài biên
V́ xa thành phố xa quá nên quên
Đêm nay ngôi hai trời xuống
Ánh sao lung linh muôn màu
Con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu


Lạy chúa con là thiếu phụ miền quê
Chồng con v́ nước nên đă ra đi
Hai ba năm chưa thỏa chí
Hết thu qua xuân sang hè
C̣n đợi tàn đông mới tin về


Đạn xé không trung đêm đừng đêm vẫn nghe, từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi
Đêm nay người xuống đời
Xin đem nguồn vui tới
Những đôi môi lạnh cúi lâu không cười


Lạy chúa con c̣n lứa tuổi học sinh
V́ cha là lính con thiết tha xin
An vui cho người đầu tuyến
Trẻ thơ yên tâm sách đèn
Để mẹ hiền con hết ưu phiền