Last Christmas   Ashley Tisdale

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special


Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special


Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me
Well it's been a year, it doesn't surprise me


I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kiss me now I know you'd fool me againGiáng Sinh Xưa


Thụy Du:
Giáng sinh xưa người yêu... ơi nhớ người
Rằng Mùa xuân không héo tàn ngờ đâu lăng quên nhau
Đớn đau đành chôn kín tâm tư khi người măi ra đi cuối chân trời


Nhớ đêm xưa lời ai không dối gian
thề rằng yêu nhau suốt đời t́nh ta không đổi dời
đến nay... không c̣n nhớ đến mối duyên đầu


Kenny Thái:
Mùa Giáng Sinh xưa, ḿnh trao nhau trái tim
Ngờ đâu chính em, lại quên hết ân t́nh
Đến nay, ḷng anh vẫn không nguôi
Mối duyên lúc xưa đă trôi theo mây chiều
Nhớ em, ḷng anh sao vấn vương
Dù ai kia đă quên t́nh yêu thưở ban đầu
Ước mơ thời gian ta đă qua
Cho anh sống trong tiếng em hoài


Don Hồ:
Nhớ Giáng Sinh nào đôi ta đă quen
Bầu trời khuya muôn ánh sao
T́nh yêu rất mơ mộng
Mắt em và hơi nến lung linh
Đă mang đến cho anh những cơn mộng


Với phút giây t́nh kia sao đă thay
Cuộc t́nh tan theo khói mây
Về đâu những ưu hoài
Có anh từ nay sẽ không quên
Chiếc hôn đă trao nhau rất êm đềm


Crowded room, friends with tired eyes
Ím hiding from you, and your soul of ice
My god I thought you were someone to rely on
Me, I guess I was a shoulder to cry on


A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love, you'll never fool me again