Ma Sao Sng       Nguyễn Văn Đng
(A)  6-8 Slow Rock  64 
Một ma sao sng đm Noel Cha sinh ra đời
Người hẹn cng ti ngy
về khi đất nước yn vui
Quỳ lạy Mẹ Maria lng Mẹ từ bi bao la
Tấu khc nhạc ln xin ơn trn ban cho nh nam


Rồi ma đng trước
Qua ma đng tiếp theo sau ny
Người bạn cn đi m niềm tin vẫn
thắm trn mi
Giặc trn về qu hương
ti giặc diệt niềm tin kit
Lớp lớp đon chiến
Quyết sng danh Cha trn trời cao


Đm nay ti nhớ người xưa trở lại
Chnh chếch ma sao lạc loi
i những ma sao lẻ loi
Cho ti thương nhớ ma sao ngy no
Thương nhớ ma sao hồng đo
i những ma sao cch xa


Một ma đng gi hang blem Cha sinh ra đời
Một trời đầy sao
Nghn ho quang chiếu sng ngi sao
Lạy Mẹ đồng trinh ban ơn
Người việt cng thương nhau hơn
Đất nước ny đy sng đức tin Cha trn trời cao