Noel Về              Sáng tác: Nguyễn Duy
(A) Schlager Rumba /Schlager Beat (Bebop) 130
Noel về, Noel về.
Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ.
Noel về, Noel về.
Vạn ư thơ vang lên khắp trần gian.
Noel về, Noel về.
Nguồn b́nh an dạt dào trên dương thế.
Chúa giáng trần đem ơn lành
Niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông.

Nào cùng hát lên bài ca
Mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân.
Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian.

Đêm an b́nh, đêm hy vọng.
Ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin.
Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu
Nào có ai hiểu được thấu t́nh sâu.
Qua bao đời, muôn con người
Hằng đợi trông nguồn t́nh yêu cứu thế.
Nay con người đă thấy rồi
Này Bé Thơ chính Chúa đă tặng ban.

Say ân t́nh, con nghiêng ḿnh
Thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh.
Cho con hiểu giữa cảnh đời
Dù đổi thay luôn son sắt niềm tin.
Xin soi đường như sao lạ
D́u con đi về trời cao yêu dấu.
Tri ân Ngài đă xuống trần
Để dẫn con lên Quê Hương trường sinh.