Noel Về              Sáng tác: Nguyễn Duy
(A) Schlager Rumba /Schlager Beat (Bebop) 130
Noel về, Noel về
Nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ
Noel về, Noel về
Vạn ư thơ vang lên khắp trần gian
Noel về, Noel về
Nguồn b́nh an dạt dào trên dương thế
Chúa giáng trần đem ơn lành
Niềm ước mơ muôn dân đang đợi trông


Nào cùng hát lên bài ca
Mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân
Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian


Đêm an b́nh, đêm hy vọng
Ngài tặng ban cho nhân thế niềm tin
Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu
Nào có ai hiểu được thấu t́nh sâu
Qua bao đời, muôn con người
Hằng đợi trông nguồn t́nh yêu cứu thế
Nay con người đă thấy rồi
Này Bé Thơ chính Chúa đă tặng ban


Say ân t́nh, con nghiêng ḿnh
Thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh
Cho con hiểu giữa cảnh đời
Dù đổi thay luôn son sắt niềm tin
Xin soi đường như sao lạ
D́u con đi về trời cao yêu dấu
Tri ân Ngài đă xuống trần
Để dẫn con lên Quê Hương trường sinh