Silent Night    Franz Gruber, Lời Việt: Hng Ln
(A) Swing Waltz (Boston) 60
Silent night, Holy night
All is calm all is bright
Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing Alleluia;
Christ the Savior is born;
Christ the Savior is born.

Silent night, holy night,
Son of God, love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy birth;
Jesus, Lord, at Thy birth.

Đm Thnh V Cng   
Lời Việt: Hng Ln

m Thnh v cng, giy pht tưng bừng
ất với trời se chữ ồng
m nay Cha con thần thnh tn thờ
Canh khuya ging sinh trong chốn hang lừa
Ơn chu bu khng bờ bến
Biết tm kiếm của chi đền

i Cha thin đng, cam nếm cơ hn
Nhấp chn phiền vương phong trần
Than i Cha thương người đến qun mnh
Bơ vơ chốn qun nh lc sinh thnh
Ai đang sống trong lạc th
Nhớ rằng Cha đang đền b

Tinh t trn trời, sng ni trn đời
Với thnh thần mau kết lời
Cao sao ha cng đ kho an bi
Sai con hiến thn để cứu nhn loại
Hang chin mng ru tạm tr
Bốn bề tuyết sương mịt m