Tiếng Hát Đêm Thanh
                             
Nhạc: Thánh An Phong, Lời: Lm. Hoàng DiệpLm. Trần Sỹ Tín
 
Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần
Chung nhau đàn ca thánh thót hỷ hoan
Trên thiên cung vang xuống cơi dương trần
Ngân nga ḥa câu kính chúc hiển vang
ĐK:  Glo - ri - a... in  Ex - cel - sis... De - o
             Glo - ri - a... in  Ex - cel - sis... De - o


Đem tin vui con Chúa đă ra đời
Sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân
Cho nhân gian cảm mến bao ơn Người
Chung nhau ḥa âm những khúc ái ân
ĐK:  Glo - ri - a... in  Ex - cel - sis... De - o 
(2)


Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa
Ôi than hài nhi giá rét khổ thay
Đây Vua ta quản xuất cơi sơn hà
Mong vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai
ĐK:  Glo - ri - a... in  Ex - cel - sis... De - o 
(2)


Đưa tay ra để tỏ cho muôn người
Bao nhiêu t́nh thương đối với thế gian
Sao ta chưa kịp đến lễ dâng Người
Dâng tâm hồn ta tiếng hát hỷ hoan
ĐK:  Glo - ri - a... in  Ex - cel - sis... De - o 
(2)


Noi theo gương sốt sắng của thiên thần
Con xin từ đây mến Chúa chẳng khuây
Đem ca ngâm tŕu mến để thông phần
Khống khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay
ĐK:  Glo - ri - a... in  Ex - cel - sis... De - o 
(2)