Tiếng Ht Thin Thần
                                                                            
Nhạc: Thnh An Phong Lời: Lm. Hong Diệp v Lm. Trần Sỹ Tn

Đm khuya nghe no nức mun cung đn
Vang trn đồng qu thức giấc đm đng
Trn khng trung vang tiếng của Thin Thần
Loan tin mừng vui Cha đ ging sinh
ĐK:

Oh... oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Ca.. ln no
Tnh yu Thin Cha cao vời
Oh... oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Ca.. ln no
Tnh yu Thin Cha cho nhn loại

Đm thanh nghe tiếng ht của Thin Thần
Chung nhau đn ca thnh tht hỷ hoan
Trn thin cung vang xuống ci dương trần
Ngn nga ha cu knh chc hiển vinh
ĐK:  Ohoh oh oh oh oh


Đem tin vui con Cha đ ra đời
Sinh nơi lều tranh nn Đấng cứu dn
Cho nhn gian cảm mến bao ơn Người
Chung nhau ha m những khc i n
ĐK:  Ohoh oh oh oh oh


Nương thn trn rơm rc giữa hang lừa
i than hi nhi gi rt khổ thay
Đy Vua ta quản xuất ci sơn h
Mong vui cng nhau knh bi Ngi Hai
ĐK:  Ohoh oh oh oh oh