Xin Cha Thấu Lng Con  Nguyễn Văn Đng
 
Cha ngự ở trn cao lng trời bể bao la
Ngy lớn con đ tin rằng khi lng khổ đau
Tm đến Cha ban an lnh


Lạy Cha ma Ging Sinh xưa
Ngy đầu vướng yu đương
Người ấy hứa với con rằng
Tan ma chiến chinh
Ngy đ anh về kết đi


Nhưng từng đm chiếc l la ngn
Đm từng đm giấc mơ kinh hong
Nhn loại cn ngủ say bn những kiếp người
qu hương... đọa đy
i đm thnh v cng
Lời thương rền khắp mun trng
Người mau về đi ! Đừng gieo biệt ly !
Từng hồi chung nửa đm sầu bi


Chiến cuộc mấy mươi năm
Mệnh trời bắt gian trun
Lạy Cha chinh chiến lu rồi
Cho ma Ging Sinh ny đến Thanh bnh Cha ơi..