Gnh La     Phạm Duy
(A) Pasodoble  / New Country / 60's 8-Beat  110
Mnh mng mnh mng sng la mnh mng
Lc trời m rạng đng rạng đng
Bng người thấp thong cuối đường thanh vắng
Bước đều m quang gnh nặng vai
Chơi vơi chơi vơi gnh la chơi vơi
Dn lng m lng ơi lng ơi
Tiếng người ơi ới qua ln nắng mới
Vui chn đi tới phin chợ mai


Đ.K. Gnh gnh gnh, gnh thc về
Gnh gnh gnh, gnh thc về
Gnh thc về, gnh thc về
Gnh về! Gnh về! Gnh về! Gnh về!


Rung rinh, rung rinh, gnh la rung rinh
Cnh đồng m xinh xinh rằng xinh
Lo b tc trắng kĩu kịt quang gnh
Mi trầu m tươi đm cỏ xanh
Rung rinh, rung rinh, gnh la rung rinh
Sức gi m cn nhanh, cn nhanh
Thc b phơi nắng, la nh ti gnh
Hai vai đem sức nui ton dn...   Đ.K.


m qua trăng mơ sng khắp thn qu
Hỡi chng m chng ơi, chng ơi
C nng xay la quyến trn thương nhớ
Thương chng m di nắng dầm mưa
m qua trăng mơ thức suốt canh khuya
Hỡi chng m chng ơi, nng ơi
Sớm ngy mai tới, thc vng cơm mới
i nui dn gnh một thnh hai...   Đ.K.