Ghp Bng    
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh, Thơ: Nghi


1.
V anh l dng thơ chảy
m đềm như khc sng xưa
Đưa em về cng sng ni
C ngy nắng với đm mưa.


V em cng anh np bng
Lũy tre xanh bn hng dừa
Đưa tay mnh gom hy-vọng
Dẫu Nh Tranh dột l thưa.


Anh ơi! Mnh ven bờ suối
Ngắm nh trăng vng cả tim
Ngắm sao, nhn nhau đắm đuối
Khng nghe quốc gọi, im lm.

Anh ơi! Bng mnh hai đứa chung đi
Anh xem nắng ghp lại rồi, một thi
Đứng yn như thế đừng rời
Chờ hong hn xuống mnh ngồi với trăng
Rồi em năn nỉ chị Hằng
Ghp hai bng lại vĩnh hằng bn nhau


Em thả tc bay trn cỏ
Bảo nhau cho trọn chữ tnh
Mnh đem thơ vo mưa gi
Đốt lửa m đn bnh minh...
LỬA

V anh l dng thơ chảy
m đềm như khc sng xưa
Đưa em về cng sng ni
C ngy nắng với đm mưa.
C anh v em np bng
Lũy tre xanh bn hng dừa
Đưa tay mnh gom hy-vọng
Dẫu Nh Tranh dột l thưa.


Anh ơi! Mnh ven bờ suối
Ngắm nh trăng vng cả tim
Ngắm sao, nhn nhau đắm đuối
Khng nghe quốc gọi, im lm.


Em thả tc bay trn cỏ
Bảo nhau cho trọn chữ tnh
Mnh đem thơ vo mưa gi
Đốt lửa m đn bnh minh..

Nghi.


GHP BNG


Bng mnh hai đứa chung đi
Anh xem nắng ghp lại rồi, một thi
Đứng yn như thế đừng rời
Chờ hong hn xuống mnh ngồi với trăng
Rồi em năn nỉ chị Hằng
Ghp hai bng lại vĩnh hằng bn nhau

Nghi.