Giấc Mơ Qua           Nguyễn Trung Cang
(Bm)  New Country  130 / 60 8-Beat
Chuyện hm qua như giấc mơ lu rồi
Chuyện đa vui, chuyện đa thi
Người qun ta hay ta đ qun đi người
Đừng bận tm chuyện vui chơi
cho qua thng năm


Cho hết ưu tư bao ngy
Cn vương mắc trn đi bờ vai


Tnh bn nhau như gi my ngang trời
Tm vng tay, tm bờ mi
Người yu ta hay ta đ yu thương người
Đừng bận tm chuyện vui chơi
cho qua thng năm


Khi cht cho nhau một đời
Cn chi pht phin du ngang trời


Sẽ ra đi thật xa một mnh
V chuyện tnh đ khng cn vui
Cn g tiếc nuối chỉ thm buồn thi
Xin cho người một nụ cười thắm trn mi
Cn ghi mi khi xa người
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấc Mơ Qua      Nguyễn Trung Cang
 
Chuyện hm [A] qua
Như giấc mơ lu 
[Bm] rồi 
Chuyện đa [E] vui, chuyện đa [A] thi 
Người qun ta hay ta đ qun đi [Bm]người 
Đừng bận tm, chuyện vui [G] chơi
Cho qua thng 
[C#m] năm!

Cho [F#m] hết ưu tư bao [Bm] ngy 
Cn vương [E] mắt trn đi bờ [A] vai 
Tm bn [F#m] nhau
Như gi my ngang 
[Bm] trời 
Tm vng [E] tay, tm bờ [A] mi

Người yu [F#m] ta
Hay ta đ yu thương 
[Bm] người 
Đừng bận tm, chuyện vui [G] chơi
Cho qua thng 
[C#m] năm!
Khi [F#m] trt cho nhau một [Bm] đời 
Cn chi [E] th phiu du ngang [A] trời

[A] Sẽ ra đi thật [C#m] xa một [F#m] mnh 
V chuyện [A] tnh đ khng cn [Bm] vui 
Cn g tiếc [C#m] nuối
Chỉ thm buồn 
[A] thi 
Xin trao [F#m] người một nụ cười
Thấm trn bờ 
[Bm] mi 
Cn vui [E] mi khi xa [A] người