Giấc Mơ Qua      Nguyễn Trung Cang
 
Chuyện hm [A] qua
Như giấc mơ lu 
[Bm] rồi 
Chuyện đa [E] vui, chuyện đa [A] thi 
Người qun ta hay ta đ qun đi [Bm]người 
Đừng bận tm, chuyện vui [G] chơi
Cho qua thng 
[C#m] năm!

Cho [F#m] hết ưu tư bao [Bm] ngy 
Cn vương [E] mắt trn đi bờ [A] vai 
Tm bn [F#m] nhau
Như gi my ngang 
[Bm] trời 
Tm vng [E] tay, tm bờ [A] mi

Người yu [F#m] ta
Hay ta đ yu thương 
[Bm] người 
Đừng bận tm, chuyện vui [G] chơi
Cho qua thng 
[C#m] năm!
Khi [F#m] trt cho nhau một [Bm] đời 
Cn chi [E] th phiu du ngang [A] trời

[A] Sẽ ra đi thật [C#m] xa một [F#m] mnh 
V chuyện [A] tnh đ khng cn [Bm] vui 
Cn g tiếc [C#m] nuối
Chỉ thm buồn 
[A] thi 
Xin trao [F#m] người một nụ cười
Thấm trn bờ 
[Bm] mi 
Cn vui [E] mi khi xa [A] người