Giáng Ngọc  Ngô Thụy Miên
(Gm) Schlager 6-8  60 
(select: Trumpet & Guitar) / Cha cha cha 125
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
Vẫn tóc mây bay má môi hồng thắm
Gót bước nhẹ vương ư thơ
T́nh yêu nào vương mắt ngọc
Mơ ước vẫn chưa phai nḥa


Và một lần thôi xin mắt em cay
Xin hết đi hoang những chiều buồn say
Và xin rằng mưa vẫn bay
T́nh yêu nầy dâng mắt ngọc
Son phấn xin đừng ướt mi


Chiều buồn mưa bay, gió lay
Một ḿnh cô đơn bước chân âm thầm
Và t́nh yêu vẫn nhớ nhung trong ḷng
Mộng mơ giăng kín nét mơi Thiên Thần


Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây v́ nhớ
Và t́nh yêu đó xin ngừng bước chân


Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu
Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say
T́nh yêu đành thôi ước mơ
T́m quên bằng men ư nhạc
Duyên ước xin đành kiếp sau