Giờ Này Anh ở Đâu   Trần Thiện Thanh
(Fm) - 4  6-8 Slow Rock  62
  
(Am) Giờ này anh ở đâu?
Quang Trung nắng cháy da (Dm) người
Giờ này anh ở (G) đâu? Dục Mỹ hay Lam (C) Sơn?
Giờ này anh ở (E7) đâu?
Đồng (Dm) Đế nắng mưa thao (Am) trường
Anh ở (A) đâu? ú u ù (G) ... Anh ở đâu?


(Am) Giờ này anh ở đâu?
Pleiku gió núi biên (Dm) thùy
Giờ này anh ở (G) đâu?
Miền Trung hỏa tuyến (C) địa đầu
Giờ này anh ở (E7) đâu?
Cà (Dm) Mau tiếng sét U Minh (Am) rừng
Anh ở (A) đâu? ú u ù (G) ... Anh ở đâu?


Đ.K.
(Am) Dù rằng anh ở (C) đâu
Anh ở (Dm) đâu, vẫn yêu anh (Am) hoài
Vẫn yêu anh (G) hoài, yêu suốt đời
V́ lời thề (Dm) xưa nở trên (C) môi
Và một t́nh (C) yêu đă lên (E7) ngôi
Kỷ niệm đầu (E7) tiên sống trong tôi
Trên (G) đường ta bước chung đôi


(Am) Giờ này anh ở đâu?
Không quân vỗ cánh đại (Dm) bàng
Giờ này anh ở (G) đâu?
Thủy quân lục chiến kiêu(C) hùng
Giờ này anh ở (E7) đâu?
Vượt đường (Dm) xa thiết giáp anh tung (Am) hoành
Anh ở (A) đâu? ú u ù (G) ... Anh ở đâu?....
(Đ.K.)

(Am) Giờ này anh ở đâu?
Tây Ninh tiếp ứng biên (Dm) thành
Giờ này anh ở (G) đâu? Giặc tan trên đất Hạ (C) Lào
Giờ này anh ở (E7) đâu?
Trại Hoàng (Dm) Hoa tung gió cánh hoa (Am) dù
Anh ở (A) đâu? ú u ù (G) ... Anh ở đâu? (Am)
Anh ở (A) đâu? ú u ù (G) ... Anh ở đâu? (Am)
Anh ở (A) đâu? ú u ù (G) ... Anh ở đâu? (Am)