Ging An Giang    Anh Việt Thu

Ging An Giang sng su nước biếc
Ging An Giang cy xanh l thắm
Lả lướt về qua Thất Sơn
Chu đốc ging sng uốn quanh
Soi bng Tiền Giang Cửu Long


Ging An Giang trăng ln lấp lnh
Ging An Giang tung tăng ma ht
Đm đến ging sng thở than
Bn mấy hng cy hắt hiu
Đ mấy ma xun thi bnh


Ging An Giang đy nước in su
Nhịp cầu tre ngắm bng say sưa
Nắng vẫn chiếu trn ln sng nhấp nh
Nắng vẫn chiếu trn g m hy hy mơ mng ngy thơ


C thn qu đang giặt yếm trn sng
Tiếng so vắng trn đồng la xanh tươi
Tru lang thang đi c trắng tung bay dập du


Ging An Giang ai qua vẫn nhớ
Ging An Giang xinh xinh nước biếc
Đy những thuyền ai lắc lơ
Đi mi cho trăng lướt qua
Lơ lửng vầng trăng vỡ tan


Ging An Giang xanh xanh khm trc

Ging An Giang lơ thơ bến nước

Đy những người thn nữ xinh

Duyn dng chuyền tay dắt nhau

Mc mấy vầng trăng đổ đi