Ging Nước Mắt     L Tn Hương

Ging nước mắt nỡ lm vơi xt xa cuộc đời
Xin em về khc đm ny cho nồng chăn gối
Ging nước mắt nỡ lm tan nỗi đau con người
Khc đi em, khc cho đầy bến m mộng đời


Ging nước mắt
Nếu lm mưa rớt trn ruộng đồi
Xin em về khc cho đồng ươm tnh xanh mi
Dng nước mắt nếu lm ta c duyn tung trời
Uống đi em ly rượu mời uống cho tnh say


Nhớ đm xưa quen nhau
Trăng ng xuống mi em
Nt mi v nh trăng qu dịu hiền
Nhớ khi ti yu em
Mi ngọt như sim tm
Mnh mang nhiều kỷ niệm
Mu tm buồn phải khng em ?


Ging nước mắt tiếc rằng em dối gian tnh đời
Thi xin đừng khc đm nay thm buồn chăn gối
Ging nước mắt đ lm ti khc ti lu rồi
Nn đi em cho tim ny lắng nghe bạc phai