Dng Sng Seine
(Gm) 6-8 Slow Rock  60

Chiều buồn lắng dng sng Sng Seine
Một người nhớ về qu khứ
Tượng buồn menh mang sầu viễn xứ
L th kiếp người mi phiu du


Lệ buồn thắm dng Sng Seine
Tm về đất cằn kh ho
Giọt lệ vun cho mầm la mới
Thương ơi đất mầu nt bom rơi


Dng Sng Seine i dng Sng Seine
Nước c trong như nước Hồ Gươm
Đ c xanh xh trống Ba Đnh
Sng c linh mi Kiếm Kim Quy


Lời buồn nhắn dng Sng Seine
Gợi về mối tnh tha thiết
Lời ny phn ly lời rn xiết
Trăm con Bch Việt mi chia phi


Dng đời vẫn chảy min man
Một người đ dừng qun sống
Từng ngy xa qu hồn như biến
Cong lưng kiếp đời chất ưu phiền