Giọt Lệ Đài Trang   Châu Kỳ
(Dm) Rumba  92
Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng
Ngày xưa ai quyền quư cao sang
Em chính em ngày xưa đó
Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian


Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang
Tôi chính tôi ngày xưa đó
Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa


Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn
Người chẳng màng c̣n chê chán


Nh́n đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Với niềm đau dĩ văng
Hay đâu giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Xiêu đổ theo nước mắt nàng


C̣n đâu đâu lá ngọc cành vàng
C̣n đâu đâu quyền quư cao sang
Em chính em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian


Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn
Đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang
Em, em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn tuôn gịng lệ đài trang