Giọt Nắng Bên Thềm    Thanh Tùng
(G) +7 Power Ballad  65
  
(G) Hoa vẫn hồng trước sân nhà (Dm) tôi
Chim vẫn (F) hót sau vườn nhà (C) tôi
Giọt nắng bâng (Dm) khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên (C) thềm
Bài hát bâng (F) khuâng bài hát mang bao kỷ (C) niệm
Những ngày đă (G) qua


Lâu lắm (C) rồi anh không đến (Dm) chơi
Cây sen (F) đă lá bạc như (C) vôi
Sỏi đá rêu (Dm) phong
Sỏi đá chưa quên chân (C) người
Bài hát rêu (F) phong bài hát viết không nên (C) lời
Đă (G7) vội... lăng (G) quên


Bài (C) hát t́m trong nỗi nhớ từng ngày b́nh (F) yên
Bài hát t́m trong kư ức cuộc t́nh đầu (Dm) tiên
Trả lại cho (F) tôi, trả lại cho (G7) anh
Trả về hư (G) không giọt nắng bên (C) thềm


Hoa vẫn (C) hồng trước sân nhà (Dm) tôi
Chim vẫn (F) hót sau vườn nhà (C) tôi
Một sớm mai (Dm) kia chợt thấy hư vô trong (C) đời
Người vẫn đâu (F) đây người cũng đă như xa (C) rồi
Chỉ (G7) là... thế (C) thôi


Khi thấy (C) buồn anh cứ đến (Dm) chơi
Chim vẫn (F) hót trong vườn đấy (C) thôi
Chỉ có trong (Dm) tôi ngày đă sang đêm lâu (C) rồi
Bài hát cho (F) anh giờ đă hát cho mọi (C) người
Để (G7) rồi... lăng (G) quên


Bài (C) hát t́m trong khói thuốc từng giờ b́nh (F) yên
Bài hát t́m trong lá biếc từng chiều hoàng (Dm) hôn

C̣n lại trong (F) tôi c̣n lại trong (G7) anh
Chỉ là lung (G) linh giọt nắng bên (C) thềm
Trả lại cho (F) tôi, trả lại cho (G7) anh
Trả về hư (G) không giọt nắng bên (C) thềm