Giữ Đời Cho Nhau    Từ Cng Phụng
(G) Slow Bossa 98
Ơn em thơ dại từ trời
Theo ta xuống biển vớt đời ta tri
Ơn em dng mỏng mưa vời
Theo ta ln ni về đồi yu thương
Tạ ơn em tạ ơn em


Ơn em ngực ngải mi trầm
Cho ta cỏ mặn trăm lần l ngoan
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi
Tạ ơn em tạ ơn em


Ơn em tnh những m la
Như con su nhỏ b qua giấc vi
Ơn em hồn sớm ngậm ngi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
Tạ ơn em tạ ơn em