G Cửa    Mạnh Quỳnh

Nếu c lần em g cửa gh thăm
Gc vắng đu hiu khung cảnh m thầm
Em ơi người xưa đ ra đi
Khng gặp em lc phn ly
Khng cho sầu thương đổ bờ mi


Luyến i lm chi sẽ khổ lắm em
ếm l ma thu vương đổ bn thềm
Khi sơn h nhiều nỗi điu linh
i bờ đi ng phn tranh
Nghĩ chi nhiều đến chuyện chng mnh


m nay ngoi xa mịt mờ
Nằm đy m chiếc ba-l
Thấy đời vương cả thơ
Niềm vui l kiếp sống tung honh
L chiến đấu cho mnh
V mong mối tnh đẹp xinh


Nếu biết rằng ti đ bỏ cố hương
Khoc o đời trai binh lửa ln đường
Ti tin rằng người ấy thm thương
Vui lng cho kẻ phong sương
Dấn thn ngoi sng đạn sa trường