Gc Phố Ru Xanh      Nhật Trung
(Cm)  Techno  138
Thu qua đng tới cho lng nỗi hiu quạnh
C đơn chiếc l a phai trong chiều hoang vắng


Lang thang trn phố đi tm dấu chn người
Nơi đy chỉ thấy bng em xa dần mi xa


Anh đơn ci trn đường vắng xưa
m trong tim bao nhớ nhung vơi đầy
Bước cứ bước khng hề nghĩ suy
Phố vắng xưa nay đ ru xanh mu


Chỉ cn lại mnh anh vắng tnh
Với bng em khuất nơi trời xa
Chiều nhạt nha ai khc nhớ ai
Rớt rơi những giọt sầu!


Rớt rơi... rớt rơi... rớt rơi..
Rớt rơi... rớt rơi... rớt rơi.. những giọt sầu!